Miktuba minn-Ilona Bilocca yr 9

 1. X’ħajrek biex issir għalliema?
  Minn mindu kont żgħira kont ngħid li nixtieq insir għalliema. Niftakarni
  nġemma’ l-pitazzi antiki u nikteb isem fuq kull wieħed taparsi huma talistudenti
  tiegħi. Però aktar ma kbirt aktar irrealizzajt l-imħabba li kelli għattagħlim
  u x-xewqa li nkun ta’ ispirazzjoni għall-istudenti.
 2. Il-passatempi tiegħek x’inhuma?
  Il-passatempi tiegħi huma xi mixja fil-kampanja, xi mawra għal xi kunċert itteatru,
  il-qari, it-tpinġija u s-safar.
 3. Kemm ilek taħdem bħala għalliema?
  Din hija l-ewwel sena tiegħi fix-xogħol ta’ għalliema. Temmejt l-istudji tiegħi fl-
  Università f’Ġunju li għadda, jiġifieri Ġunju tal-2021.
 4. Hemm xi persuna li tispirak?
  Jispirawni persuni differenti minn oqsma differenti. Jekk nieħdu l-qasam tal-
  Malti, jispirawni l-iżjed Oliver Friggieri u Leanne Ellul. Oliver Friggieri kien
  professur tal-Malti u għalliem tiegħi l-Università li sfortunatament ħalliena sena
  ilu, filwaqt li Leanne Ellul hija għalliema u awtriċi żagħżugħa brava immens.
 5. X’inhu l-aktar żmien tas-sena li jogħġbok?
  Naħseb li ż-żmien tal-Milied għaliex jagħtini ċ-ċans inqatta’ iżjed ħin malfamilja
  tiegħi mis-soltu.
 6. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu tiegħek?
  Meta nsib ċans, inħobb naqra xi ktieb li jkun għadu kif ħareġ u jkun ili nisma’
  dwaru jew inkella nikteb xi poeżija. Ġieli naqbad iż-żebgħa jew l-akwarelli u
  nagħmel xi tpinġija. Nieħu gost ukoll niltaqa’ ma’ sħabi.Barra minn hekk,
  nagħmel parti minn diversi gruppi u għaqdiet volontarji.
 7. Meta kont studenta bħalna x’kien l-iktar suġġett li kont tħobb?
  Il-Matematika kont inħobbha ħafna. Fil-fatt, fis-Sixth Form kont xtaqt nieħu l-
  Matematika u l-Malti bħala A’levels imma ma stajtx niħodhom flimkien, allura
  rebaħ il-Malti!
 8. Kieku jkollok tagħti parir lilna l-istudenti xi jkun?
  L-ewwel nett, dejjem irrispettaw u ħudu ħsieb lil xulxin: lill-familji tagħkom, lillistaff
  tal-iskola, lil sħabkom u lil kull min tiltaqgħu miegħu. Apprezzaw dak li
  għandkom, mill-iżjed ħaġa bażika sal-iżjed ħaġa kbira, u rringrazzjaw lil Alla
  għal dak li għandkom. Qatt tieqfu titgħallmu, tikbru kemm tikbru. Titgħallmu
  mhux mill-iskola u mill-kotba biss, imma billi tinteressaw ruħkom f’dak li jkun
  qiegħed jiġri madwarkom. Fl-aħħar nett, kunu sensittivi, u kif ngħidu, tagħmilx
  lil ħaddieħor dak li ma tixtieqx li ħaddieħor jagħmel lilek!