Miktuba minn Mariah Zarb Form 3

 1. Kif qattajt il-ġranet tiegħek meta qlibna għas-sistema tal-onlajn? 

Filgħodu u wara nofsinhar kont niddedika l-ħin għal-lezzjonijiet kif ukoll biex nikkoreġi (għal corrections). Fil-ħin liberu kont nipprova nqatta’  ftit tal-ħin għal passatempi u mal-familja, u normalment filgħaxija u fit-tmiem il-ġimgħa  (weekend) kont immur nimxi.  

 1. Kieku għandek xi poteri sopranaturali xi jkun u għaliex? 

Bħalissa jkun li nwaqqaf il-Covid, u nagħti lura l-libertà lil kulħadd, li nagħmlu kulma konna nagħmlu qabel, mingħajr restrizzjonijiet u l-aktar li ma jkomplux jimirdu n-nies.  

 1. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu tiegħek? 

Inpinġi, naqra, immur nimxi, u ngħum. 

 1. Kemm ilek tgħallem fl-iskola tagħna? 

Fi Frar nagħlaq 20 sena. 

 1. Għalfejn iddeċidejt biex tkun għalliema tat-Taljan? 

Minn dejjem kont inħobb il-lingwa u l-kultura Taljana għalhekk xtaqt inkompli naqsam l-imħabba tiegħi lejn din il-lingwa mal-istudenti fil-ħajja ta’ kuljum. 

 1. Xi jogħġbok minn dan ix-xogħol? 

Il-kuntatt mal-istudenti, li ngħallem suġġett li nħobb u li kull ġurnata differenti. 

 1. Jekk ikollok l-opportunità li tkun kap tal-iskola x’inhuma r-regoli li tagħmel? 

Domanda diffiċli ħafna. Forsi li l-uniformi tkun inqas formali, l-uniformi tkun xi tip ta’ smart casual wear simili ta’ tracksuit u jintlibes dejjem running shoes biex l-istudenti jħossuhom aktar komdi.  

 1. Hemm xi ħaġa partikolari li tibża’ minnha? 

Is-sofferenza l-iktar kif ukoll il-wirdien. 

 1. X’suġġett kien idejjaqek fis-sekondarja? 

L-accounts ma kienx is-suggett favorit tiegħi.  

 1. Kif tħossok l-iktar komda tgħallem; onlajn jew fil-klassi? 

Bla dubju ngħallem fil-klassi. Mhawnx isbaħ milli nara l-istudenti quddiemi, għax huwa aktar faċli tikkomunika magħhom. It-tagħlim onlajn hija xi haga li bil-fors kellna naddattaw għaliha minħabba s-sitwazzjoni li ninsabu fiha. 

 1.  Minn meta kont tifla, ridt tkun għalliema? 

Le, meta kont zgħira naħseb qatt ma kelli x-xewqa li nsir għalliema. Ma naħsibx li neċessarjament tkun taf xi trid fil-ħajja minn meta tkun zgħira. Aħna nikbru u ninbidlu u xi kultant nagħmlu affarijiet li qatt ma ħlomna li se nagħmluhom. Għalhekk tajjeb inkunu preparati f’kollox. Kont pjuttost noħlom li nsir perit jew artista. 

 1. Taf tuża t-teknoloġija? 

M’iniex xi esperta però naf nuża ħafna affarijiet u minn Marzu ’l hawn tgħallimt aktar nużaha peress li qed inqatta’ ħafna ħin naħdem fuq il-kompjuter. 

 1.  Kieku kellek tirbaħ il-lotterija xi tagħmel bil-flus? 

Nivvjagga u nagħti ammont lil xi Fondazzjoni bħal Puttinu Cares. 

 1.  Xi taħseb fuq l-ilbies tal-maskra u distanza soċjali? 

M’humiex xi ħaġa pjaċevoli imma bħalissa l-ilbies tal-maskra huwa ferm importanti speċjalment meta nkunu viċin in-nies. Li nilbsu l-maskra hija anke sinjal ta’ rispett lejn ħaddieħor iżda mhux biss, iżda biex nipproteġu lilna nfusna. Huwa tajjeb li nżommu d-distanza soċjali biex nevitaw il-kuntatt fiżiku mal-oħrajn.   

 1.  Gieli sifirt u fejn? 

Iva, mort l-Italja, l-Ingilterra u Franza u fadalli ħafna pajjizi li nixtieq nżur. 

Mariah Zarb – Form 3