1. Kemm qegħdin sorijiet fil-kunvent 
 • Qegħdin 7 sorijiet. 
 1. Kif ġietek il-ħajra biex tidħol soru ? 
 • Jien kont naħdem mas-sorijiet u kienet togħġobni l-ħajja li kienu jgħixu u wara li tlabt ħafna u ħadt parir iddeċidejt li nidħol soru. Dan qabel kollox kien Alla li sejjaħli u jien weġibt għal din is-sejħa. 
 1. Bħala sorijiet, x’tagħmlu fil-weekend ? Toħorgu indivdwali jew bħala grupp ? 
 • Fil-weekend kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu li ma nkunux nistgħu nagħmlu matul il-gimgħa minħabba l-iskola.  Bħala komunita’ noħorgu flimkien imma anke individwali noħorġu , pereżempju s’għand il-familji tagħna. 
 1.  X’inhu l-passatemp favorit tiegħek ? 
 • Il-passatempi favoriti tiegħi huma it-tisjir, it-tindif u l-qari. 
 1. X’inhu l-kulur favorit tiegħek ? 
 • Il-kulur favorit tiegħi huwa l-blu. 
 1. X’inhu l-annimal favorit tiegħek ? 
 • L-annimali favorit tiegħi huma l-klieb.
 1. X’inhi l-aktar ħaġa li tagħmlu flimkien bħala sorijiet ? 
 • Bħala komunita’ noqogħdu flimkien waqt il-ħin tal-ikel u għar-rikreazzjoni filgħaxija. 
 1.  Inti għalliema tar-reliġjon. Kif jirnexxilek tagħmel lezzjonijiet sbieħ u ferrieħa għat-tfal ? 
 • Biex il-lezzjoni tar-reliġjon nagħmilha attraenti l-ewwel nipprepara , indoqqilhom xi songs biex jiċċaqalqu ftit u nurihom xi video clips u powerpoint u nagħmilha ħafna parteċipativa. 

Artiklu miktub minn Miraine Farrugia Form 5 St.Agatha