Shana

Miktuba minn Shana Azzopardi Form 3


Kieku int qed tiġi bbulljata taħseb li titkellem ma’ xi ħadd jew tippreferi ma tgħid lil ħadd u għaliex?

Martina: Jien kieku naħseb nitkellem, mhix għażla ħafifa imma kieku nħossni aħjar jekk nitkellem forsi l-affarijiet jinbidlu.

Yanika: Kieku jien qed niġi bbulljata nippreferi ma ngħid lil ħadd għax nibża’ li mhux kulħadd ħa jifhimni u jemmini.

Kaya:  Naħseb kieku jien nippreferi l-ewwel ngħid lill-ħabiba tal-qalb li nafda ħalli mbagħad minn hemm inkellem lill-ġenituri, iżda meta tkun ibbulljat ma tkunx faċli.

Ġieli għent lil xi ħadd li ġie bbulljat?


Martina:  Jien qatt ma rajt lil xi ħadd jiġi bullied imma kieku ovvja li nipprova ngħin kif nista’.

Yanika: Iva kien hemm xi tfal li bdew jidħku b’ kuġinuwi u jien tħassartu, allura pruvajt naqbeż għalih.

Kaya:   Le qatt ma esperjenzajt lil ħadd jiġi bullied quddiem għajnejja.

Ġieli għaddejt minn xi tip ta‘ bullying?

Martina:   Le.

Yanika: Iva, ftit snin ilu jien kont għaddejt minn bullying verbali.

Kaya: Iva meta kont izgħar persuna li kont nikkunsidraha ħabiba kienet tgħajjarni bil-figura tiegħi.

Taħseb li l-iskejjel qed jagħmlu li jistgħu dwar il-bullying?


Martina: Jien naħseb li l-iskejjel għandhom jagħmlu iktar awareness fuq il-bullying.

Yanika: Le naħseb li l-iskejjel apparti li għandhom jgħallmu lit- tfal fuq x’inhu l-bullying iridu wkoll jgħallmuhom kif jaqbżu għalihom infushom.

Kaya: Iva naħseb li l-iskola tagħna tedukana tajjeb fuq il-bullying u għandna lil min insibu jekk niġu f’din is-sitwazzjoni.

Kaya
Yanica
Martina